HIDAYAH KEFAHAMAN

***Hidayah Kefahaman***

*ibnu Taimiyyah _rhahimahullah_ berkata* ;

“`”terkadang ada salah seorang yang paling cendikiawan/luas ilmunya,paling pandai di antara manusia dan paling kuat ilmunya (pengetahuannya), namun ia tabu( dari sesuatu yanug paling jelas (nampak)atau kurang mengetahui, dan terkadang ada seorang yang paling bodoh di antara manusia, dan paling lemah ilmunya (pengetahuannya), namun Allah memberinya hidayah untuk melihat (suatu) kebenaran dari apa yang diperselisihkan dengn seizin-Nya, maka tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah. Dan barang siapa yang (hanya) bersandar kepada pengetahuannya (saja) serta menjadikannya dalil untuknya, atau mengandalkan akal dan kecerdasannya (saja), maka ia akan gagal (disiaa-siakan).”“`

*Dalam kitab dar’u ta’aaridu al-‘aqly wan naqly (9/34)*

‎‏قال ابن تيمية : ” وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظرًا ، ويعميه عن أظهر الأشياء ، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرًا ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، فمن اتكل على نظره واستدلاله ، أو عقله ومعرفته خُذِل”

‎(درء تعارض العقل والنقل:9 / 34)

Diterjemahkan Tim Ibnu Umar

www.ibnuumar.sch.id

Faidah WA group Syeikh Waliid Sayfu Nashr hafidzahullah