Apakah Kita Sudah Mengenal Allah Ta’ala?

Bismillah

**Pengakuan dan Perbuatan Yang Bertolak Belakang**

Sebahagian kaum muslim mengaku mengenal Allah Ta’ala tetapi begitu diuji mereka malah datang ke dukun, peramal, dan semisalnya…

Mengaku mengenal Allah Ta’alaa tetapi dalam mencari nafkah masih mendatangi tempat keramat, memakai jimat, pesugihan dan semisalnya…

Mengaku mengenal Allah Ta’alaa tetapi tidak pernah berusaha membaca Al Quran berusaha memahami atau berusaha mengamalkan isinya…

Mengaku mengenal Allah Ta’alaa tetapi menyelisihi utusanNya, Rasulullah shalallhu alaihi wasallam dalam ibadahnya Continue reading

bagikan ini

Hujan Ayat Gerimis Hadits

Bismillah

Judul di atas saya kutip dari ucapan seorang ikhwan yang telah keluar dari manhaj khawarij kembali kepada salaf as shalih.

Ya ucapannya menyinggung ustadz-ustadznya yang hafal banyak ayat dan hadits tetapi dangkal dalam pemahaman.

Sehingga mudah mengkafirkan kaum muslim yang tidak berbaiat dengan jamaahnya.

Alimnya di lisannya saja sedang hati dan amalannya sangat bertentangan. Continue reading

bagikan ini

Penanaman Nilai Karakter Islam Terutama Aqidah dan Akhlak dalam Soal Ujian

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, minta tolong kepada-Nya, dan minta ampun kepada-Nya. Kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu dan kejelekan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tiada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Continue reading

bagikan ini

Makna Tauhid

Tauhid secara bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi?il wahhada-yuwahhidu (dengan huruf ha di tasydid), yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: ?Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian. Yaitu menafikan segala sesuatu selain Continue reading

bagikan ini