Bacaan Surat dalam Shalat (no.251)

Bacaan Surat Dalam Shalat – One Day One Hadist (odoh 251)

عَنْ أبي قَتادةَ الأنصَاري رضي الله عَنْهُ قَال: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  يقرأ في الركعتين الأولَيَيْن مِنْ صَلاةِ الظُّهْر بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَتين، يُطَوّلُ في الأولَى ويُقَصِّرُ في الثانِيةِ يُسْمِعُنَا الآَيَةَ أَحْيَاناً. وكان يقرأ في  العصرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب وسُورَتين، يطَوّلُ في الأولَى ويُقصّر في  الثانِيَةِ، وفي الركعَتين الأُخْريين بأم الكِتَابِ، وَكان يُطَوّلُ في الركعَةِ الأولَى في صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقصِّـرُ في الثانيةِ.

Dari Abu Qotadah Al Anshory  Radiyallahu ‘anhu dia berkata : “ Rasulullah membaca surat Al fatihah dan dua surat ( yang lainnya ) pada dua rakaat awal shalat dhuhur, beliau panjangkan bacaaanya pada rakaat pertama dan lebih pendek  pada rakaat kedua terkadang kami mendengarkan ayat yang beliau baca, , dan beliau membaca surat al fatihah dan dua surat lainnya ketika shalat asyar, beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan lebih pendek pada rakaat kedua , dan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Al Fatihah, beliau juga biasa memanjangkan bacaan pada rakaat pertama pada shalat subuh dan memendekkan pada rakaat keduanya ( Mutafaqun Alaihi ) 

Makna dan faedah Hadist :

  1. Rasulullah ketika shalat senantiasa memperhatikan kemaslahatan secara umum, karena itu termasuk kebiasaan beliau adalah membaca surat lain dari Al Qur’an setelah Al Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua dishalat dhuhur dan asyar, dan tidak membacanya surat selain al fatihah di rakaat dua terakhir ( rakaat 3 dan 4 pent.)
  1. Disyariatkannya membaca surat/ayat setelah membaca Al Fatihah pada 2 rakaaat pertama ketika shalat dhuhur dan asyar
  1. Disunnahkan mencukupkan bacaan Al Fatihah pada 2 rakaat terakhir ketika shalat dhuhur dan asyar ( rakaat 3 dan 4 )
  1. Memanjangkan bacan pada rakaat pertama dari pada rakaaat kedua ketika shalat dhuhur dan asyar.
  1. Sunnahnya bacaan sirr (samar-samar) pada dua shalat ini .
  1. Sunnahnya memanjangkan bacaan rakaat pertama dari rakaat kedua ketika shalat subuh.
  1. Berkata Imam Nawawi :” sisi yang kedua disunnahkan sengaja memanjangkan bacaan pada rakaat pertama “ ini adalah pendapat yang terpilih yang sesui dengan dzahirnya sunnah.

Dinukil dr : Kitab Taisirul ‘Alam syarah ‘Umdatul Ahkam, Karya Abdullah Shalih Alu Bassam, Kitab As Sholat, Bab qiroatu fis shalat  , hadist no : 95 ‫ Jilid 1, hal: 161 Cet. Maktabah Ar Rossyid Riyadh – KSA‫