Tauhid secara bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi?il wahhada-yuwahhidu (dengan huruf ha di tasydid), yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: ?Makna ini tidak tepat…
Continue Reading